Årsmötet hålls på Södergårds gårdsplan 
24.07.2021. Mötet börjar klockan 15.00. På gårdsplanen och under mötet försöker vi undvika onödiga närkontakter. Ingen sommarfest p.g.a. försämrad Covid-19 situation. 


Vuosikokous pidetään Södergårdin pihalla 
24.07.2021. Kokous alkaa kello 15.00. Piha-alueella ja kokouksen aikana pyrimme välttämään turhia lähikontakteja. Kesäjuhlia on peruttu pahentuneen Covid-19 tilanteen takia.