Inget traditionellt fårtalko iår men fåren kommer ut under maj månad. 

Om omständigheterna tillåter hålls årsmötet den 
24.7.2021 börjandes klockan 1500 på Södergårds gårdsplan. Efter årsmötet följer den traditionella sommarfesten. 

Mera info senare.

Lammastalkoita ei järjestetä tänä vuonna mutta lampaat saapuvat toukukuussa.

Jos tilanne sallii vuosikokous pidetään 
24.7.2021 kello 1500 alkaen Södergårdin pihalla.
Vuosikokouksen jälkeen järjestetään perinteiset kesäjuhlat. 

Lisää tietoa luvassa myöhemmin.