23.5.2022 8:02
Kriget i Ukraina har lett till en dyster flyktingrelaterad milstolpe. För första gången befinner sig över 100 miljoner människor i världen på flykt undan krig, våld och förföljelse, uppger FN-organet UNHCR.
23.5.2022 7:58
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger vid en presskonferens på söndagen att uppemot 100 soldater om dagen får sätta livet till i striderna i landets östra delar. En uppgift som han använder för att rättfärdiga utreseförbudet för män i stridbar ålder.

Här hittar du länkar till olika tidningar och nyheter:

RoHit  -  tidning för Hitis skärgård hittar du genom att klicka på RoHit under Rosala byaråds hemsida   http://www.dragsfjard.fi/rosala/index.htm

Åbo Underrättelser  -  www.abounderrattelser.fi/news
Västra Nyland  -  http://vastranyland.fi
HBL  -  http://hbl.fi
Helsingin Sanomat  -  http://hs.fi

Turun Sanomat - www.ts.fi

Salon Seudun Sanomat - www.sss.fi