22.4.2024 21:48

Är det rimligt att Esbo stad betala nästan en miljon euro för tretton toaletter och sex uteduschar? Det diskuterade stadsfullmäktige på måndag kväll.

22.4.2024 21:20

Andelen finländare som är nöjda med jobbet är klart lägre än genomsnittet i Europa, visar en undersökning. Men forskaren Petri Böckerman är inte särskilt bekymrad. 

Här hittar du länkar till olika tidningar och nyheter:

RoHit  -  tidning för Hitis skärgård hittar du genom att klicka på RoHit under Rosala byaråds hemsida   http://www.dragsfjard.fi/rosala/index.htm

Åbo Underrättelser  -  www.abounderrattelser.fi/news
Västra Nyland  -  http://vastranyland.fi
HBL  -  http://hbl.fi
Helsingin Sanomat  -  http://hs.fi

Turun Sanomat - www.ts.fi

Salon Seudun Sanomat - www.sss.fi