5.10.2022 18:02

Utsläppen från Iittala glasbruk minskar med 74 procent när Fiskars byter ut gas mot ny teknik och förnybar el i smältugnarna. Fiskars är ett av sex företag som nu får investeringsstöd för renare energi genom Arbets- och näringsministeriet.

5.10.2022 17:35

Det är svårt och tidsödande att bygga molekyler. Under lång tid var detta ett stort hinder vid framställning av nya läkemedel. Men så upptäckte några pionjärer en ny, snabb, väg – klickkemin. På enkel väg kan man i dag bygga avancerade molekyler, en forskning som belönas med årets Nobelpris i kemi.

Här hittar du länkar till olika tidningar och nyheter:

RoHit  -  tidning för Hitis skärgård hittar du genom att klicka på RoHit under Rosala byaråds hemsida   http://www.dragsfjard.fi/rosala/index.htm

Åbo Underrättelser  -  www.abounderrattelser.fi/news
Västra Nyland  -  http://vastranyland.fi
HBL  -  http://hbl.fi
Helsingin Sanomat  -  http://hs.fi

Turun Sanomat - www.ts.fi

Salon Seudun Sanomat - www.sss.fi