9.12.2023 13:01

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ställer sig bakom Samlingspartiets Alexander Stubb i presidentvalet i januari.

9.12.2023 12:13

Även på rasterna ska elever från årskurs 1–9 tvingas lämna ifrån sig telefonerna, enligt det nya Tidöavtalet. 

Här hittar du länkar till olika tidningar och nyheter:

RoHit  -  tidning för Hitis skärgård hittar du genom att klicka på RoHit under Rosala byaråds hemsida   http://www.dragsfjard.fi/rosala/index.htm

Åbo Underrättelser  -  www.abounderrattelser.fi/news
Västra Nyland  -  http://vastranyland.fi
HBL  -  http://hbl.fi
Helsingin Sanomat  -  http://hs.fi

Turun Sanomat - www.ts.fi

Salon Seudun Sanomat - www.sss.fi