30.11.2021 13:28
Lokalpolitikerna ville ha en vacker gångbro mellan Kajsaniemistranden och Broholmen i Helsingfors. Staden tycker att den blir för dyr.
30.11.2021 12:16
Finnair drog sig ur och staten lappar. Men efter augusti 2022 ska flygen till Jakobstad-Karleby och fyra andra mindre flygplatser bära sig själva ekonomiskt.

Här hittar du länkar till olika tidningar och nyheter:

RoHit  -  tidning för Hitis skärgård hittar du genom att klicka på RoHit under Rosala byaråds hemsida   http://www.dragsfjard.fi/rosala/index.htm

Åbo Underrättelser  -  www.abounderrattelser.fi/news
Västra Nyland  -  http://vastranyland.fi
HBL  -  http://hbl.fi
Helsingin Sanomat  -  http://hs.fi

Turun Sanomat - www.ts.fi

Salon Seudun Sanomat - www.sss.fi