29.1.2023 21:58

Man bör ha i åtanke att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan befinner sig mitt i en valkampanj, säger forskaren Toni Alaranta om det uppseendeväckande uttalande som låter tro att Finland släpps in i Nato, men inte Sverige.

29.1.2023 21:00

Ukraina får sina stridsvagnar – men det tar månader. Det som Ukraina just nu skulle behöva mer än stridsvagnar är fortfarande tabu.

Här hittar du länkar till olika tidningar och nyheter:

RoHit  -  tidning för Hitis skärgård hittar du genom att klicka på RoHit under Rosala byaråds hemsida   http://www.dragsfjard.fi/rosala/index.htm

Åbo Underrättelser  -  www.abounderrattelser.fi/news
Västra Nyland  -  http://vastranyland.fi
HBL  -  http://hbl.fi
Helsingin Sanomat  -  http://hs.fi

Turun Sanomat - www.ts.fi

Salon Seudun Sanomat - www.sss.fi