18.1.2022 14:40
Antalet nya smittfall med coronaviruset fortsätter att öka i hela huvudstadsregionen, och med dem också trycket på sjukvården. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp rekommenderar att de restriktioner som gäller lokaler som simhallar, gym och innelekplatser förlängs för att stävja smittspridningen.
18.1.2022 14:30
Lilla Malta är EU:s minsting till både folkmängd och yta, men får nu en av unionens tyngsta poster.Roberta Metsola slog Alice Bah Kuhnke i talmansvalet.

Här hittar du länkar till olika tidningar och nyheter:

RoHit  -  tidning för Hitis skärgård hittar du genom att klicka på RoHit under Rosala byaråds hemsida   http://www.dragsfjard.fi/rosala/index.htm

Åbo Underrättelser  -  www.abounderrattelser.fi/news
Västra Nyland  -  http://vastranyland.fi
HBL  -  http://hbl.fi
Helsingin Sanomat  -  http://hs.fi

Turun Sanomat - www.ts.fi

Salon Seudun Sanomat - www.sss.fi