4.7.2022 15:08

Polisen misstänker chauffören, som transporterade 32 hundar från Ryssland till Finland via Estland, för grovt djurskyddsbrott. Tio hundar avled på grund av brister i transporten.

4.7.2022 14:27

SAS-piloter går ut i strejk, bekräftar bolagets vd Anko van der Werff. Strejken, som han kallar för "skamfull" träder i kraft direkt. Svensk pilotförening å sin sida säger att SAS inte ville komma överens.

Här hittar du länkar till olika tidningar och nyheter:

RoHit  -  tidning för Hitis skärgård hittar du genom att klicka på RoHit under Rosala byaråds hemsida   http://www.dragsfjard.fi/rosala/index.htm

Åbo Underrättelser  -  www.abounderrattelser.fi/news
Västra Nyland  -  http://vastranyland.fi
HBL  -  http://hbl.fi
Helsingin Sanomat  -  http://hs.fi

Turun Sanomat - www.ts.fi

Salon Seudun Sanomat - www.sss.fi