Bolax Gillet r.f. grundades sommaren 1967 men registrerades officiellt först i april 1970.

Föreningens syfte är att verka för sammanhållningen mellan ortsbor och sommargäster på Bolax och närliggande holmar i Hitis skärgård och befrämja gemensamma intressen.

Du kan läsa mer genom att klicka på länken till höger (Stadgar) och genom att se under Historia.

 

Bolax Gillet r.f. perustettiin kesällä 1967 mutta virallinen rekisteröinti tapahtui vasta huhtikuussa 1970.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikallisten asukkaiden ja kesävieraiden yhteisöllisyyttä Bolaxin ja lähisaarten välillä Hitisin saaristossa ja edistää yhteisiä asioita.

 

Bolax Gillet r.f.'s styrelse väljs årligen vid årsmötet i juli. Den sittande styrelsen består av

 

Larserik Häggman, ordförande

Kristoffer Lindberg, viceordförande

Emelina Enkvist, sekreterare

Jens Nyström, ledamot

Emil Höckerstedt, ledamot

Maria Törnroos, ledamot

Madeleine Häggman, ledamot

 

 

Bolax Gillet r.f.  -  Stadgar

 

Yhdistyksen hallitus valitaan heinäkuun vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Yllä on nykyinen hallitus.